Croeso i'r cartref newydd ar gyfer..

Welcome to the new home for..

LLANFYLLIN_SCH_LOGO_LANDSCAPE

Yn agor Medi 2020

Ysgol gydol oes yn darparu addysg ddwyieithog i ddisgyblion o 3 – 18 oed yng Ngogledd Powys.

I gael y newyddion diweddaraf am Ysgol Llanfyllin, dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol newydd:

Opening September 2020

An all-through school delivering bilingual education to pupils from ages 3 – 18 in Northern Powys.

To keep up-to-date with news regarding Ysgol Llanfyllin, please follow our new social media pages:

I gyrchu ein gwefannau cyfredol, cliciwch ar y logos isod:

To access our current websites, please click on the logos below: