Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market

Cofiwch am Farchnad Nadolig Llanfyllin nos yfory.

Gofynnwn i blant blynyddoedd 3 a 4 ddod at y goeden yn barod i ganu am 4 o gloch. Bydd aelodau o staff yn bresennol ond gofynnwn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant. 

Mae croeso i blant wisgo dillad eu hunain ond cofiwch côt law a dillad cynnes.

 

A reminder about Llanfyllin Christmas Market tomorrow.

We ask Year 3 and 4 children to come to the tree and ready to sing by 4 pm.

Members of staff will be present, however, we ask parents to be responsible for their children.

Children are welcome to wear their own clothes but remember a rain coat and warm clothing.