Mystery incident!

Yn ffodus, daeth aelod o’r gymuned i’r ysgol i ddangos tystiolaeth oddi ar ‘dash cam’ i helpu efo’r ddigwyddiad dirgel. Gwelwch y fideo isod. Rydym wrthi’n cysylltu efo’r pobl cywir am arweiniad ac mae’r plant hefyd yn meddwl am syniadau. Os oes gennych chi unrhyw gwesitynau, gofynnwch wrth y plant.

Fortunately, a member of the public has shown us their dash cam as evidence of the mystery incident. Please see the video below. We are contacting the relevant people for guidance and the chidlren are also thinking of ideas. If you have any questions, please ask your children.