Gweithwyr Allweddol – Key Workers

Llenwch yr holiadur hwn dim ond os ydych yn weithiwr allweddol a’ch bod yn bwriadu defnyddio goruchwyliaeth ysgol ar gyfer eich plentyn/plant. Does dim cadarnhad am y drefn ar gyfer horchwylio plant o ddydd Mercher, felly bydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i’r awdurdod leol i helpu i gynllunio’r ddarpariaeth. Byddwn hefyd yn gofyn am fanylion cyswllt y ddau riant/gofalwr er mwyn sicrhau y gallwn gysylltu â chi os bydd angen.

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech gwblhau’r arolwg hwn erbyn 8pm heddiw, ddydd Sadwrn Mawrth 21.

Darllenwch ganllawiau’r Llywodraeth os oes angen mwy o eglurder arnoch. Diolch yn fawr ymlaen llaw.

 

Please complete this survey only if you are key worker and intend to make use of school-based supervision for your child/children. As of yet, there is no confirmation around the organisation around supervision from Wednesday, so this information will be passed on to the Local Authority to help plan provision. We will also require the contact details of both parents/carers to ensure we can contact you if necessary.

We would appreciate it if you could complete this survey by 8pm today, Saturday 21st March.

Please check Government guidance if you require further clarity. Many thanks in advance.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRU2DlObW5H1Jjj5frB2Kq0hUMUw1QzcxV1k2QloyWkRQWE81NTBESFlTVy4u

 

Gweithwyr Allweddol – Key worker

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision