Helo pawb, dyma ychydig mwy o wybodaeth am ollwng a chasglu eich plentyn wythnos nesaf. Bydd dosbarthiadau Ms Rh Griffiths a Mrs S Martin yn defnyddio y giât isaf. Dosbarth Mrs BW Jones a Miss C Ellis yn defnyddio y giatiau canol a dosbarthiadau Mrs A Davies, Mrs BE Jones a’r gweithwyr allweddol yn defnyddio y giât uchaf. Os oes gennych blant mewn mwy nag un dosbarth yna casglwch un plentyn gyntaf yna ewch i’r ardal benodol nesaf gan sicrhau pellder. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld wythnos nesaf. Cymerwch ofal a mwynhewch eich penwythnos.

Gwybodaeth disgyblion i ddilyn.

Hello everyone, just to give you a little bit more information about “Drop Off” and collecting your children next week. Ms Rh Griffiths and Mrs S Martin’s classes use the bottom gate, Mrs BW Jones and Miss C Ellis’ classes use the double middle gate and Mrs BE Jones, Mrs A Davies and Keyworkers use the top gate. If you have children in more than one class then please collect one pupil first then go to the other designated area of the yard ensuring distancing. We very much look forward to seeing you next week. Take care and have a lovely weekend.

Pupil information to follow.