Bydd sesiwn adolygu Mathemateg Blwyddyn 11 ar ddydd Mawrth 13eg Mehefin nawr yn cael ei chynnal gwersi 1 a 2. Gall disgyblion ddod i’r ysgol ar y bysiau a bydd angen eu casglu ar ddiwedd gwers 2 (10:55)


The Year 11 Mathematics revision session on Tuesday 13th June will now take place lessons 1 and 2. Pupils may come into school on the buses and will need collecting at the end of lesson 2 (10:55)