Amserlenni Asesiadau ar gyfer CA4 a 5 am wythnos nesaf

Dewch o hyd i ddolen isod i’r asesiadau dosbarth a gynhelir yr wythnos nesaf. Bydd yr asesiadau hyn yn rhan o’r dystiolaeth sylfaen y gall yr ysgol ei defnyddio wrth benderfynu ar Raddau Penodedig Terfynol y disgybl. Byddwn yn anfon diweddariad wythnosol atoch trwy’r ap ysgol ar bob asesiad dosbarth ar gyfer yr wythnos ganlynol. Os oes unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost at yr athro pwnc perthnasol yn uniongyrchol neu office@llanfyllin.powys.sch.uk.

Assessment Timetables for KS4 and 5 for next week

Please find a link below to the classroom based assessments taking place next week. These assessments will form part of the evidence base the school may use when deciding on pupil’s final Centre Determined Grades. We will be sending you a weekly update via the school app on all classroom based assessments for the following week. If there are any queries, please do not hesitate to email the relevant subject teacher directly or office@llanfyllin.powys.sch.uk.