Mon/ 25.12
 • Gwyliau / Holidays
  Tan/until Sun/ 07.01

Mon/ 08.01
 • Dyddiadau Dim Disgyblion / Non-Pupil Day

Mon/ 12.02
 • Gwyliau / Holidays
  Tan/until Fri/ 16.02

Mon/ 25.03
 • Gwyliau / Holidays
  Tan/until Sun/ 07.04

Mon/ 06.05
 • Gŵyl Banc / Bank Holiday

Mon/ 27.05
 • Gwyliau / Holidays
  Tan/until Fri/ 31.05

Fri/ 19.07
 • Gwyliau / Holidays
  Tan/until Sun/ 01.09