Archeb Awen Meirion Order

Mae archebion Awen Meirion wedi cyrraedd yr ysgol. Gofynwn i chi gasglu eich archeb gyda’r arian (os nad ydych wedi talu yn barod) yn ystod oriau ysgol os gwelwch yn dda. Gadewch i ni wybod os ydych chi eisiau i ni anfon yr archeb adref efo’ch plentyn.

The Awen Meirion orders (Welsh books/ resources from the book Fayre) have arrived at school. Can we please ask you to collect your order along with the money (if you haven’t paid already) during school hours please. Let us know if you would like us to send your order home with your child.