Arian Sialens Dreigiau Digidol – Digital Dragons Challenge Sponsorship Monies

Cofiwch os oes gennych unrhyw arian Sialens Dreigiau Digidol a allwch chi ei anfon  i fewn erbyn Dydd Llun 18fed o Fehefin 2018 fel bod y disgyblion yn gallu cyfrif faint a godwyd.

Remember if you have any Sponsorship money for the Digital Dragons Challenge can you please send it in by Monday 18th June 2018 so that the pupils can count how much was raised.

Diolch.

Sponsor form digital dragons