Bobol Bach

O galyniad i staffio;

NOS IAU – 6.02.20 – mi fydd Bobol Bach yn gorffen am 5 y.h.

Gai i hefyd atoffa rhieni bod Bobol Bach yn cau yn ddyddiol am 5:14 y.h.

 

Due to staffing;

THURSDAY – 06.02.20 – Bobol Bach will be closing at 5:00 p.m.

Can I also remind parents that Bobol bach closes daily at 5:14 p.m. 

Ymarferion yr Urdd Rehearsals

Ymarferion yr Urdd ar gyfer yr wythnos hon.

Urdd Rehearsals for this week.

Diwrnod/ DayEitem/ ItemAmser/ Time
Dydd Llun/ MondayDawnsio/ Dancing

·         Merched yn unig/ Girls only (Leg dance, Zombie dance)

Tan 4:30/ Until 4:30
Dydd Llun/ MondayCerdd Dant

·         Bl 2 ac Iau/ Year 2 and under

Tan 4:15/ Until 4:15
Dydd Mercher/ WednesdayDawnsio/ Dancing

·         Bechgyn yn unig/ Boys only

Tan 4:30/ Until 4:30
Dydd Iau/ ThursdayCor/ ChoirTan 4:15/ Until 4:15

Ymarferion yr Urdd Rehearsals

Ymarferion yr Urdd Rehearsals

Diwrnod/ DayEitem/ ItemAmser/ Time
Dydd Llun/ MondayDawnsio/ Dancing

·         Merched yn unig/ Girls only (Leg dance, Zombie dance)

Tan 4:30/ Until 4:30
Dydd Llun/ MondayCerdd Dant

·         Bl 2 ac Iau/ Year 2 and under

Tan 4:15/ Until 4:15
Dydd Mercher/ WednesdayDawnsio/ Dancing

·         Bechgyn yn unig/ Boys only

Tan 4:30/ Until 4:30
Dydd Iau/ ThursdayCor/ ChoirTan 4:15/ Until 4:15

Côr URDD Choir

Byddwn yn cychwyn ymarfer côr ar ôl ysgol nos yfory (nos Iau, Ionawr 30eg) tan 4:30. Byddwn yn ymarfer yn wythnosol ar nos Iau tan yr Eisteddfod.
Mae’r cor ar gyfer disgyblion bl 4-6. Cofiwch ddod a diod a snac.

Choir practice will start tomorrow night after school (Thursday, 30th of January) until 4:30. Practices will continue weekly on a Thursday until the Eisteddfod. The choir is for year 4-6 pupils. Remember a drink and snack.

Criw Cymraeg

Cafodd disgyblion Criw Cymraeg diwrnod gwych efo ‘Tanio’r Ddraig’ heddiw. Diwrnod gwych gyda

Mr Phormula @MewnCymeriad a Rhian Owens 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👏

Criw Cymraeg pupils had a ffantastic day today at ‘Tanio’r Ddraig’.

A fantastic day with Mr Phormula @MewnCymeriad a Rhian Owens.