Barod am y parti? Ready for the party?

Diolch i’r rhai sydd wedi archebu tocynnau yn barod. Cofiwch, mae croeos i bawb i’r dathliad yma. Gofynnwch am kythyr arall oa oes angen.

Mae gennym addewidion ardderchog! Mi fydd y rhestr ar gael yn fuan.

Thank you for those who have ordered tickets already. Remember, everyone is welcome to this event. Ask for another letter if required.

We have some fantastic promises lined up! The list will be available soon.