Bl 12 a 13

Dydd Llun yr 20fed, Dydd Mawrth yr 21ain a Dydd Mercher yr 22ain

Ni fydd gan flynyddoedd 12 a 13 wersi ar y diwrnodau hyn gan y byddant yn cwblhau gwaith Bagloriaeth Cymru. Mae hi’n gwbl hanfodol bod pob myfyriwr yn mynychu’r diwrnodau hyn gan bod y bwrdd arholi nawr yn caniatau cyflwyno gwaith ac rydyn ni’n bwriadu cyflwyno’r gwaith hwn yn gynnar ym mis Ionawr. 

Diolch yn fawr

Mr Woodman


Yr 12 and 13

Monday 20th, Tuesday 21st, Wednesday 22nd December 

Year 12 and 13 will be off timetable on these days completing Welsh Baccalaureate work. It is vital that all students attend these days as the exam board is now allowing work to be submitted and we intend to submit this work in early January. 

Thank you 

Mr Woodman