Bl 3 a 4 (Saesneg)/ Year 3 & 4 (English)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl 3 a 4.

Mae Mrs Bethan Elaine Jones yw ein hathrawes efo cymorth Mrs Louise Matthews a Mrs Alison Jones.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year 3 & 4. 

Mrs Bethan Elaine Jones is our teacher and we also have support from Mrs Louise Matthews and Mrs Alison Jones.
The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Autumn Term 2019 BEJ