Bl 3 a 4 (Saesneg)/ Year 3 & 4 (English)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl 3 a 4.

Eleni (2018-19) mae gennym 24 o ddisgyblion yn ei dosbarth
Mae Mrs Bethan Elaine Jones yw ein hathrawes efo cymorth Mrs Louise Matthews.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year 3 & 4. 
This year (2018-19) we have  24 pupils in our class.
Mrs Bethan Elaine Jones is our teacher and we also have support from Mrs Louise Matthews.
The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.