Gan ein bod yn ysgol pob oed, does dim angen cwblhau ffurflen gais ar gyfer y Cyfnod Uwchradd. Bydd eich plentyn yn parhau ar y gofrestr o’r Cyfnod Cynradd. Gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod os ydych yn bwriadu gyrru’ch plentyn i ysgol uwchradd arall os gwelwch yn dda.


As we are now an all through school, you don’t need to complete an application form for the Secondary Phase. Your child will continue on the register from the Primary Phase. We kindly as you to inform us if you’re planning on sending your child to another secondary school please.