Blwyddyn newydd dda – Happy new year

Blwyddyn Newydd Dda!
Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r gwyliau.
Cofiwch y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion dydd Mawrth, Ionawr 8fed.

Gwisg Ysgol / Gwallt ayyb.

Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

Er mwyn eich HATGOFFADIM ‘TRAINERS’ i gael eu gwisgo.  GWALLTIAU ADDAS o.g.y.dd. Gofynnwn i walltiau hir gael ei glymu nôl.   Mae ein polisi gwisg ysgol i’w weld ar y wefan ysgol os hoffech wybodaeth pellach.

Alergedd cnau

Ga i atgoffa rhieni am ganllawiau alergedd cnau yn yr ysgol.  MAE’N ALLWEDDOL BWYSIG NAD YDYCH YN ANFON UNRHYW  FWYDYDD SY’N CYNNWYS CNAU I’R YSGOL. 

Absenoldebau

Os yw eich plentyn yn  absenol, rhowch wybod i’r ysgol erbyn 9:00 y.b. ogydd drwy ebost neu galwad ffôn.

Urdd

Cofiwch ymaelodi eich plentyn â’r Urdd!
Tan hanner nos ar y 10fed o Ionawr mae aelodaeth yn £7 y pen (£19 am aelodaeth teulu). O’r 11eg ymlaen – £10 y pen (£25 am aelodaeth teulu).

Happy New Year!
We hope that everyone has enjoyed the holidays.
A reminder that the school reopens for the pupils on Tuesday, January the 8th.

School Uniform / Hair etc.

It is expected that all children wear the correct school uniform. REMINDER –  NO TRAINERS to be worn.  SUITABLE HAIRCUTS/STYLES only please.  We ask that long hair is tied back.  Our uniform policy is available on the school website if you would like any further guidance.

NUT ALLERGY

May I remind parents about the school’s Nut Allergy guidelines. IT IS VITAL THAT YOU DO NOT SEND ANY NUT OR NUT RELATED PRODUCTS.   

Absences

If your child is absent, please let the school know by 9:00 a.m. You can contact the school by phone or email.

Urdd

Remember to join your child with the Urdd!
Until midnight on the 10th of January membership costs £7 each (£19 for family membership). From the 11th onwards – £10 each (£25 for family membership).