Breakfast Club Parent Pay Clwb Brecwast

Fel y gwyddoch, mae ysgolion bellach yn gorfod trosglwyddo’r casgliad o arian gan rieni i’r system ParentPay. Felly, byddwn yn trosglwyddo’r dull talu ar gyfer Clwb Brecwast i ParentPay yfory, dydd Llun yr 11eg o Chwefror, 2019.

Bydd dull cofrestru electronig a bydd y swm y mae’n rhaid i chi dalu ymddangos ar eich cyfrif ParentPay. Mi fydd yn gweithio’n debyg iawn i’r system ar gyfer cinio ysgol, byddwch yn talu am y nifer y sesiynau mae eich plentyn wedi mynychu.

Bydd cofrestrau’n cael eu sefydlu yn seiliedig ar y plant sy’n mynychu Clwb Brecwast ar hyn o bryd. Os ydych chi’n newydd i Glwb Brecwast gellir ychwanegu enw eich plentyn i’r gofrestr.

Os ydych chi’n cael unrhyw broblem gyda’r system hon, cysylltwch â ni.

As you are aware schools are now having to transfer the collection of money from parents to the ParentPay system.  We will therefore be transferring the method of payment for Breakfast Club to ParentPay tomorrow, Monday the 11th of February 2019.

There will now be an electronic method of registration and the amount that you owe will appear on your ParentPay account.  It will work much like the system for dinners, you will only be charged when your child has attended.  Registers will be set up based on the children who currently attend Breakfast Club.  If you are new to Breakfast Club your child’s name can be added to the register.

If you experience any problems with this system, please do get in touch.