Bysus yn hwyr heno
O ganlyniad i arholiad lefel A yn mynd dros amser y prynhawn yma, bydd y bysiau tua 5 munud yn hwyr. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Buses will be late tonight

Due to the afternoon A level exam running over time, the buses will be approximately 5 mins late. Apologies for the inconvenience.