Cardiff Trip Caerdydd 26/27.10.2018

Mi fydd disgyblion Bl. 6 yn ymweld â Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd ar Ddydd Gwener Hydref 26ain a Dydd Sadwrn 27ain.

Gweler y manylion sydd wedi cael eu hanfon adref heddiw. 

Year 6 pupils will be visiting the Urdd centre in Cardiff on Friday 26th and Saturday 27th of October.

Please see the information attached which was sent home today. 

Trip_Caerdydd -manylion 2018

Amserlen_Cynradd_Llanfyllin_2018

Ffurflen Iechyd Fer 5 Medi 2018 caerdydd

Gwybodaeth_Gyffredinol_Gwersyll_Caerdydd

General_Information_Urdd_City_Sleepover