Gala Nofio a Rygbi yr Urdd Swimming Gala & Rugby

Gala Nofio yr Urdd/ Cystadleuaeth Rygbi Rhanbarth  (plant sy’n cystadlu).

Mae’r llythyron canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Urdd Swimming Gala/ County Rugby Competition (children who will be competing).

The following letters have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio 4 Ardal 2017

Rygbi Urdd Ebrill 2017

Read moreGala Nofio a Rygbi yr Urdd Swimming Gala & Rugby

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl blant am gystadlu heddiw. Congratulations to all the children for competing today.

Canlyniadau y llwyfan/ Stage results;

Unawd Cerdd Dant Solo Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 2il/ 2nd -Elen Evans .

Llefaru/ Recitation Bl2 ac Iau/ Year 2 & under – 3ydd/ 3rd -Elen Evans.

Unawd Chwythbrennau/ Woodwind Solo – 3ydd/ 3rd – Glesni Jones

Unawd Offerynnau taro/ Percussion  Solo – 1af/ 1st – Taliesin Davies.

Bydd Tal yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Tal will be going on to compete in the National final at Pen-y-bont ar Ogwr.