Mabolgampau Babanod/ Infants Sports Day

Oherwydd amgylchiadau, bydd diwrnod Mabolgmpau y babanod ar brynhawn dydd Gwener 23ain o Fehefin NID ar ddydd Iau 22ain o Fehefin.

Due to circumstances, the infants sports day will now be held on Friday afternoon, 23rd of June NOT Thursday the 22nd of June.

Llythyr newid dyddiad Mabolgampau Babanod 2017

Cofiwch heno/ Remember tonight

HENO!!!

Gall eich plentyn fynd yn syth i weld ffilm ar ddiwedd diwrnod ysgol.
Mynediad £3 (£5 am ddau blentyn o’r un teulu) – gan gynnwys popcorn a diod
Moana PG, 103 munud
Bydd y ffilm yn dechrau am 3.30yp
Dewch i nol eich plentyn am 5.15yp os gwelwch yn dda.

TONIGHT!!!

Your child can go straight to Film Friday at the end of the school day.
Admission £3 (£5 for two siblings) – to include popcorn and a drink.

Moana – PG, 103 mins,
Film to start 3.30 p.m.
Please collect your child at 5.15 p.m.