Cardiff Trip Caerdydd 26/27.10.2018

Mi fydd disgyblion Bl. 6 yn ymweld â Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd ar Ddydd Gwener Hydref 26ain a Dydd Sadwrn 27ain.

Gweler y manylion sydd wedi cael eu hanfon adref heddiw. 

Year 6 pupils will be visiting the Urdd centre in Cardiff on Friday 26th and Saturday 27th of October.

Please see the information attached which was sent home today. 

Trip_Caerdydd -manylion 2018

Amserlen_Cynradd_Llanfyllin_2018

Ffurflen Iechyd Fer 5 Medi 2018 caerdydd

Gwybodaeth_Gyffredinol_Gwersyll_Caerdydd

General_Information_Urdd_City_Sleepover

 

Tâl Aelodaeth yr Urdd – Urdd Membership Fee 2018-19

Gallwch ymuno â’r Urdd ar  y wefan – urdd.cymru/ymuno  – Tâl yr aelodaeth yw £7 y plentyn neu £19 y teulu (3 neu fwy o blant).

Gweler y llythyr atodol.

You can join the Urdd on-line at – urdd.cymru/join  –  The membership fee is £7 per child or £19 per family (3 or more children).

Please see the attached letter.

Aelodaeth yr Urdd 2018

 

 

 

Cylchlythyr – Newsletter & Ymweliad Cwmni Theatr Zulu – Visit by Mighty Zulu Theatre Company

Cliciwch ar y linc isod i weld y Cylchlythyr.

Click the link below to view the Newsletter.

Cylchlythyr Medi 2018 – Newsletter Sept 2018

 

Gweler y llythyr isod  –  Ymweliad gan Gwmni Theatr Mighty Zulu Nation.

See letter below  – Visit by Mighty Zulu Nation Theatre Company.

Llythyr Theatr Affrica – Africa Theatre Letter

 

Nofio – Swimming

Fydd gwersi Nofio yn cychwyn yr wythnos nesaf ar Ddydd Llun Medi 10fed tan hanner tymor.  Gweler y llythyr isod.

Swimming Lessons will commence next week on Monday 10th September until half-term.  See the letter below.

Nofio – Swimming

Ni fydd eich plentyn yn gallu gwisgo gogls oni bai fod y ffurflen atodedig  yn cael ei ddychwelyd (copi wedi’i anfon adref  heddiw gyda’ch plentyn / plant).

Your child will not be able to wear goggles unless the attached form is returned (copy of which has been sent home today with your child/ren).

Ffurflen gwisgo gogls – Goggles form