Celf a Chrefft URDD Arts and crafts

Efallai nad ydych yn hoff o gystadlu ar lwyfan yr Urdd. Beth am gystadlu yng nghystadlaethau Celf a Chreff?

Gweler y rhestr testunau isod, tudalen 43 ymlaen. Thema eleni yw “Môr a mynydd”. Gofynnwn i’r eitemau gyrraedd yr ysgol ar ddydd Iau 12fed o Fawrth NI FYDDWN YN DERBYN EITEMAU CYN Y DYDDIAD YMA.

Perhaps you’re not a fan of competing in stage competitions. How about trying in the arts and crafts?

Please see the syllabus below, from page 43 onwards. This year’s theme is “Summit to Shore”. We as all items to come to school on Thursday 12th March. WE WILL NOT BE ACCEPTING ITEMS BEFORE THIS DATE.

 

Urdd_National_Eisteddfod_Syllabus_2020_1.2

Rhestr_Testunau_Eisteddfod_Genedlaethol_yr_Urdd_2020_1.8