Celf a chrefft yr Urdd Arts and Crafts

Er gwybodaeth, thema yr ardan Celf a Chrefft yn yr Eisteddfod eleni fydd ‘Chwedlau’. Mae rhestr cystadleuthau ar y linc isod.

http://www.urdd.cymru/files/1514/9821/9652/Rhestr_Testunau_2018.

Os dymunech wneud rhywbeth adref gyda’ch plentyn mi fydd hynny yn fanteisiol.

Byddwn angen enw eich plentyn a rhif y gystadleuaeth erbyn 21ain Chwefror.

Diolch.

The theme for the Arts and Crafts section at the Urdd Eisteddfod this year is ‘Legends’. There is a competition link below. 

http://www.urdd.cymru/files/1514/9821/9652/Rhestr_Testunau_2018.

If you would like to do something at home with your child/ren, that would be beneficial.

We require the name of your child and the competition number by 21st of February.