Celf a Chrefft yr Urdd Arts & Craffts

Er gwybodaeth, thema yr ardan Celf a Chrefft yn yr Eisteddfod eleni yw ‘Bwrlwm’. Mae rhestr cystadleuthau ar y linc isod.

http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/gwaith-cartref/celf-dylunio-thechnoleg/

Byddwn angen enw eich plentyn a rhif y gystadleuaeth erbyn Dydd Llun, 11fed o Fawrth.

Diolch.

The theme for the Arts and Crafts section at the Urdd Eisteddfod this year is ‘Bwrlwm’ (Hustle & Bustle). There is a competition link below. 

http://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/competitions/home-work/art-design-and-technology/

We require the name of your child and the competition number by Monday, 11th of March.