Cerdd Dant yr Urdd

Mi fyddwn yn cychwyn ymarferion unawd cerdd dant i’r plant sydd yn dymuno ar ol ysgol yr wythnos yma.

Bl 2 ac iau – Nos Fawrth (yfory) tan 4:00 y.p.

Bl 3 a 4 – Nos Fercher tan 4:00 y.p.

Ydi’n bosib i chi adael i ni wybod os yw eich plentyn yn aros.

We will be starting cerdd dant solos this week to the pupils who wish to compete.

Year 2 and under – Tuesday evening (tomorrow) until 4:00 p.m.

Years 3 & 4 – Wednesday evening until 4:00 p.m.

Can you please let is know if your child will be attending.