Cinio Nadolig – Christmas Dinner

Nodyn i’ch hatgoffa i adael yr ysgol wybod erbyn yfory ar yr hwyraf os yw eich plentyn/ plant yn cael cinio Nadolig eleni.

Just a note to remind you to let us know by tomorrow at the latest if your child is having Christmas dinner this year.