Clybiau ar ol ysgol – After school clubs

Dyma’r clybiau a fydd yn cychwyn wythnos nesaf;

 • Nos Fercher tan 4:15 y.p.
  • Clwb Garddio – Bl 3-6
  • Clwb Dwylo prysur Bl 1 a 2
 • Nos Iau tan 4:30 y.p.
  • Clwb y Ddraig – Bl 3 -6

****CLWB Y DDRAIG YMLAEN NOS IAU YMA

The following clubs will be starting next week;

 • Wednesday until 4:15 p.m.
  • Gardening club – Year 3-6
  • Busy hands Club Year 1 & 2
 • Thursday until 4:30 p.m.
  • Dragon Sports – Year 3-6

****DRAGON SPORTS WILL BE STARTING THIS WEEK