Cofiwch Noson Agored i Rieni / Remember Parents’ Open Evening – Dydd Llun / Monday 16.7.18 4.30 – 6.30 yh/pm

Cofiwch Noson Agored i Rieni – Dydd Llun 16.7.18 rhwng 4.30 a 6.30yh.

Fydd  Arlwyo Powys yn y Neuadd yr ysgol gyda arddangosfa ar ginio ysgol a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.  

Remember the Parents’ Open Evening on Monday 16.7.18 between 4.30 and 6.30 pm.

Powys Catering will also be in the school hall with a display on school dinners and will be available to answer any questions.

Noson Agored Haf 2018