Cofiwch Noson Rieni – Remember Parents Evening – 16.4.18

Cofiwch fod Noson Rieni  wedi’i ail-drefnu ar gyfer ddydd Llun 16eg o Ebrill, 2018.

Mae amser apwyntiad eich plentyn / plant yn aros yr un fath.

Remember the Parents Evening has been re-arranged for Monday 16th April, 2018.

Your child/ren’s appointment time remain the same.