Cor – Choir

Cyn ddisgyblion a staff Ysgol Gynradd ac Uwchradd Llanfyllin.

Cyfarfod ar y 10fed o Ragfyr (Nos yfory)  yn THEATR LLWYN, LLANFYLLIN am 7.30pm i geisio ffurfio côr ar gyfer y cyngerdd ym mis Gorffennaf. DEWCH YN LLU fel y gallwn sicrhau bod gennym ddigon o gantorion.

Former pupils & teachers of Llanfyllin Primary & High Schools

We are meeting on 10th December (tomorrow evening) at THEATR LLWYN, LLANFYLLIN at 7.30pm to try to form a choir for the Concert next July. PLEASE COME ALONG so we can ensure we have enough singers to proceed.