Croeso nol – Welcome back

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ol yfory. Mae gennym hanner tymor prysur arall o’n blaenau.

CAERDYDD – Mae Bl 6 yn mynd i Gaerdydd dydd Iau. Byddwn yn anfon gwybodaeth ychwanegol adref yfory.

FFLIW – Mae’r brechlyn ffliw wedi’w ohirio wythnos yma. Byddwn yn derbyn mwy o wybodaeth yn fuan.

NOFIO – Byddwn yn cychwyn gwersi nofio wythnos nesaf (dyddiau i’w gadarnhau)

 

We look forward to welcoming you back tomorrow. We have a busy half term ahead of us.

CARDIFF – Year 6 are going to Cardiff on Thursday. More information will be sent home tomorrow.

FLU – The flu vaccine has been postponed this week. We will receive more information soon.

SWIMMING – Swimming lessons will start next week (days to be confirmed).