Ar ddyddiau Addysg Gorfforol (dim dyddiau nofio) gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu crys gwyn a siwmper ysgol ond yn gwisgo siorts/ jogyrs du/tywyll a threinyrs neu phymps. Byddant hefyd angen gwisg nofio, tywel a gogyls (os ydych yn caniatau) ar gyfer eu gwersi nofio.

On PE days (not swimming days) we kindly ask pupils to come into school in their white T shirt and school jumper but wearing black or dark shorts/ joggers and trainers or pumps. They will also need a swimming costume, towel and goggles (with parental permission) on the swimming day.

Dyddiau Addysg Gorfforol/ PE days

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase- Ms Rh Griffiths, Mrs S Martin a Bl2 Mr Doolan Yr 2s- Dydd Iau/ Thursday
3 a 4 Mr J Doolan a Mrs B W Jones- Dydd Mercher/ Wednesday
5 a 6 Mrs A Davies a Miss Ff Davies- Dydd Mercher/ Wednesday

Dyddiau Nofio/ Swimming Days ( dechrau / starting 12/09/22)

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase- Ms Rh Griffiths, Mrs S Martin a Bl2 Mr Doolan Yr 2s- Dydd Mercher/ Wednesday
3 a 4 Mr J Doolan a Mrs B W Jones- Dydd Iau/ Thursday
5 a 6 Mrs A Davies a Miss Ff Davies- Dydd Gwener/ Friday