Tim Arweinyddiaeth

PennaethMr D. Owen
Dirprwy BennaethMr Ll. Thomas
Penaethiaid Cynorthwyol  Mrs A. Roberts Mr H. Lloyd-Jones Mrs S. Vaughan
CADYMs R. Molyneux-Tyrer
Rheolwr BusnesMrs S. Hunter
Rheolwyr CynnyddMs R. Griffiths (Reception -Year 5); Mr R. Rudge (Years 6&7);  Mr G. Jenkins (Years 8&9) Mr T. Treasure (Years 10&11), Miss K. Evans (Years 12&13)

Staff Addysgu

Derbyn, Bl. 1 & 2Ms R. Griffiths, Mrs S. Martin
Bl. 3& 4Mrs B. Jones, Mrs C. Waldron
Bl.5 & 6Miss C. Ellis, Mrs A. Davies
Cyfathrebu: Cymraeg a Ieithoedd*Mrs L. Prysor, Mrs S. Martin, Miss C. Ifans, Mrs D. Evans, Mrs N. Kembrey, Mr H. Davies, Mrs C. Jones, Ms R. Rogers
Cyfathrebu: Saesneg a Llenyddiaeth*Mrs J. Hughes, Mr R. James, Mrs K. Jones,  Mrs E. Buchan, Mr R. Parry
Mathamateg a Rhifedd*Dr L. Pryce, Mr E. Roberts, Mr W. Ferguson, Ms R. Molyneux-Tyrer, Mrs K. Roberts, Ms L. Watson, Mr M. Roberts
Gwyddoniaeth*Miss S. Ellis, Mr R. Davies, Mrs A. Roberts, , Mrs A. Hart Dr. S. Browne, Mr T. Treasure Mr R. Bengall, Mr C. Lewis, Mr J. Roberts
Dyniaethau*Ms A. Jones, Mrs M. Lewis-Jones, Mr R. Rudge, Mr H. Lloyd-Jones, Mrs N. Bowker, Mr M. Gadd, Mr M. Roberts
Celfyddydau Mynegiannol*Mrs E. Pritchard, Mrs V. Owen, Mrs L. Bass, Mr G. Jenkins, Mr H. Davies,  Mrs M. Taylor, Mr D. Owen
Technoleg*Mr R. Wood, Mr G. Woodman, Mr D. Morris, Mr E. Jones
Iechyd a Lles*Mrs J. Graham, Mrs C. Ainsley, Mr C. Lewis, Mr Ll. Thomas,  Miss K. Evans
Cydlynydd Bag. CymruMr G. Woodman

Staff Cefnogi

Rheolwr SwyddfaMrs J. Brown
Rheolwr TGCMr M. Edwards
Swyddog ArholiadauMrs J. Jones
Swyddog PresenoldebMrs J. Vaughan
Swyddog ClerigolMiss H. Thomas
DerbynnyddMs C. Jones
TechnegwyrMrs A. Davies, Mrs H. Thomson
Cynorthwylwyr Cefnogi DysguMiss V. Hodges, Mrs E. Jones, Miss C. Jones, Mrs A. Harrison, Mr C. Vaughan, Miss J. Davies, Ms E. Allen, Miss L. Watkins, Miss L. Williams, Mrs A. Robinson, Mrs A. Jones, Mrs R. Williams, Mrs L. Matthews, Miss B. Davies, Miss E. Jones, Miss E. Lewis, Mrs F. Green
Goruchwylwyr DosbarthMr M. Crawshaw
Goruchwylwyr Clwb BrecwastMiss B. Davies, Mrs A. Weiss, Ms T. van de Sande
Goruchwylwyr Canol DyddMrs A. Weiss, Ms T. van de Sande
Cymorth Dysgu – Rheolwr Gofal BugeiliolMrs F. Buckley
Cymorth Dysgu – Swyddog Barod i DdysguMr M. Harries
ArlwyoMiss D. Caley, Mrs P. Davies, Mrs A. Hughes, Ms T. Jones, *Mrs B. Morris, Mrs K. Poyser, Ms S. Saville, Mrs R. Yapp
GofalwyrMr S Gane, Mr S. Green
GlanhawyrMr G. Arthur, Ms W. Bell, Ms T. Hollins, Miss S. Howells, Mrs S. Jefferies, Ms K. Jones, Mrs G. Lewis, Mrs C. Mackintosh Smith, Miss S. Parkes, Mr S. Parkes, Miss K. Parry, Mrs A. Weiss