Amserlenni Asesiadau ar gyfer CA4 a 5 am wythnos nesaf

Dewch o hyd i ddolen isod i’r asesiadau dosbarth a gynhelir yr wythnos nesaf. Gweler bod blwyddyn 10 wedi gorffen. Os oes unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost at yr athro pwnc perthnasol yn uniongyrchol neu office@llanfyllin.powys.sch.uk.


Assessment Timetables for KS4 and 5 for next week

Please find a link below to the classroom based assessments taking place next week. Please note the Year 10s have finished. If there are any queries, please do not hesitate to email the relevant subject teacher directly or office@llanfyllin.powys.sch.uk.