O yfory ymlaen, mi fydd Bobol Bach yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Cynllaith. Dewch at iard y Cyfnod Sylfaen fel ag arfer. Mae mynediad i Ganolfan Cynllaith drwy’r drws glas ar yr ochr chwith (gweler isod).


From tomorrow onwards, Bobol Bach will be held at Canolfan Cynllaith. Come to the Foundation Phase yard as usual. The entrance to Canolfan Cynllaith is through the blue door on the left (see below).