Yn ddiweddar mae rhai o’r bysiau wedi bod yn cyrraedd ar ôl cloch y bore yn yr ysgol. O yfory ymlaen, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd eich man casglu o fewn amser da os gwelwch yn dda, oherwydd efallai y bydd eich bws yn codi ychydig yn gynt. Diolch yn fawr.


Very recently some of the buses have been arriving after the morning bell in school. From tomorrow, please make sure you arrive at your pickup within good time, as your bus may be picking up slightly earlier. Thank you.