Megan Haf Thomas, Gradd 4 Cerdd Theatr gyda Rhagoriaeth.

Ellie Owen, Gradd 8 Cerdd Theatr gyda Theilyngdod.

Ella Lloyd Evans, Canu Clasurol Gradd 8 a Cherdd Theatr Gradd 8 y ddau gyda Rhagoriaeth.

Mae Gloria yn falch iawn o’i disgyblion. Roedd yn rhaid iddynt wneud y mwyafrif o’u gwersi dros y we ac yna allan ym mhob tywydd ar y feranda yn Llanfihangel.


Megan Haf Thomas, Grade 4 Music Theatre gaining a Distinction.

Ellie Owen, Grade 8 Music Theatre gaining a Merit.

Ella Lloyd Evans did her Classical Singing Grade 8 and her Music Theatre Grade 8 gaining Distinction in both.

Gloria is so proud of her students. They had to do most lessons on line and then outside in all weather on the verandah in Llanfihangel.