O ganlyniad i’r cyhoeddiad heddiw  gan Gyngor Sir Powys, bydd Cinio Nadolig  y Cyfnod Cynradd yn awr ar Ddydd Llun Rhagfyr 14eg.


As a result of today’s announcement by Powys County Council, Christmas lunch in the Primary Phase will now be on Monday the 14th of December.