Bydd cyfarfod i drafod dyfodol y clwb ar ôl ysgol, Bobol Bach Nos Lun Hydref 24ain am 7 o’r gloch. Os ydych yn defnyddio’r cyfleuster ar hyn o bryd neu yn bwriadu gwneud hynny, dewch draw i ymuno a ni – bydd lluniaeth ar gael! Dewch i brif fynedfa’r ysgol os gwelwch yn dda. 


There will be a meeting to discuss the future of the After School Club, Bobol Bach on Monday the 24th of October at 7pm. If you currently use the facility or are thinking of doing so, please come along and join us – refreshments will be available!  Please come to the main entrance of the school.