Os gwnaethoch fethu ein Digwyddiad Byw 6ed Dosbarth a gofnodwyd ar 4ydd Chwefror 2021 yna dewch o hyd i ddolen i’r recordiad isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl gwylio’r fideo, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

6th Form Live Event Recording
If you missed our 6th Form Live Event recorded on 4th Feb 2021 then please find a link to the recording below. If you have any questions after watching the video please do not hesitate in getting touch.