Os hoffech chi gystadlu yng nghystadleuaeth CogUrdd 2022 yn Eisteddfod yr Urdd RHAID COFRESTRU I GYSTADLU ERBYN YFORY (18.11.22). Dyma sut i gystadlu;

 1. Ymuno efo’r Urdd erbyn bore yfory drwy ddolen yma – Ymuno | Urdd Gobaith Cymru (Efallai eich bod chi wedi ymuno yn barod).
 2. Rhowch wybod i Cath Jones yn y dderbynfa yfory.
 3. Cystadlu ar ol ysgol dydd Iau, 24ain o Dachwedd yn Ysgol Llanfyllin yn y categoriau canlynol;
  • Blwyddyn 4-6 – Brechdan Fendigedig
  • Blwyddyn 7-9 – Salad ‘Swper Dwper’
 4. Pecyn Gwybodaeth yma am fanylion, gan gynnwys ryset.

If you would like to compete in the CogUrdd 2022 for the Urdd Eisteddfod YOU MUST REGISTER BY TOMORROW (18.11.22). Here’s how you can compete;

 1. Join the Urdd by tomorrow morning via this link – Join | Urdd Gobaith Cymru (You may have joined already).
 2. Inform Cath Jones in Reception that you would like to compete tomorrow.
 3. Compete after School on Thursday, 24th November at Ysgol Llanfyllin in the following categories;
  • Years 4-6 – Splendid Sandwich
  • Year 7-9 – ‘Super Duper’ Salad.
 4. Information Pack here for information, including recipe.