Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol a Thîm Iechyd yr Amgylchedd rydym bellach wedi nodi’r holl ddisgyblion a allai fod wedi dod i gysylltiad â’r achos cadarnhaol. Mae’r holl ddisgyblion a’u teuluoedd wedi cael gwybod os yw’n ofynnol iddynt hunanwahanu. 

Mae’r ysgol yn parhau i fod ar agor i bob disgybl arall.


Following advice from the Local Authority and the Environmental Health Team we have now identified all pupils who may have had contact with the positive case. All pupils and their families have been informed if they are required to self-isolate. 

The school remains open to all other pupils.