CYFNOD CYNRADD – PRIMARY PHASE

Edrychwn ymlaen i’ch gweld a’ch clywed heddiw. Cofiwch ymuno a’ch cyfarfod dosbarth ar Microsoft Teams am 9 bore yma, os ydych yn gallu, gyda’ch manylion ‘hwb’ (anfonwyd adref cyn y Nadolig). Bydd ambell i dasg i’w gwblhau yn ystod y dydd.


We look forward to seeing and hearing you today. Remember to join your class meeting on Microsfot Teams at 9 a.m. this morning, if you can, with your ‘hwb’ details (sent home before Christmas). There will be a few tasks to complete during the day.