Gweler llythyr isod ynglŷn â’r penderfyniad sydd wedi’i wneud yn dilyn y broses ymgynghori.
Bydd dogfen Holi ac Ateb yn cael ei dosbarthu yn ddiweddarach yn y tymor fel rhan o’r gwaith y byddwn yn ei wneud i sicrhau bod y newid i orffeniad am 3:10pm mor llyfn â phosibl i bawb dan sylw.


Please find a letter below regarding the decision that has been made following the consultation process.
A Q&A document will be distributed later in the term as part of the work we will be doing to ensure the change to a 3:10pm finish is as smooth as possible for all concerned.