Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd chi i ddigwyddiad gyrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ddydd Mawrth 8 Mawrth 2022. Mae hon yn Ffair Yrfaoedd ar-lein lle bydd disgyblion yn mynychu’r digwyddiad drwy leoliad rhithiol a’n cael cyfle i ymweld â stondinau cyflogwyr rhithiol a sgwrsio â chyflogwyr mewn amser go iawn. Mwy o wybodaeth yn y linc isod.

Choose Your Future 2022 (gov.wales)

Dewiswch Eich Dyfodol 2022 (llyw.cymru)


Careers Wales is pleased to invite you to the Choose Your Future 2022 careers event on Tuesday 8 March 2022. Held online, Choose Your Future 2022 will showcase a selection of Wales-wide and local organisations where pupils will get the opportunity to hear from and speak to industry experts across the day. More information in the link below.

Choose Your Future 2022 (gov.wales)

Dewiswch Eich Dyfodol 2022 (llyw.cymru)