Myfyrwyr Blwyddyn 11 a 13

Bydd eich Graddau Dros Dro a Bennwyd gan y Ganolfan, ar gael i chi gasglu o Ganolfan Hamdden Llanfyllin, Ddydd Mercher Mehefin 23ain 2021 rhwng 9.15y.b. a 10.30y.b.  Bydd unrhyw ganlyniadau na chaiff eu casglu yn cael eu hanfon i’ch cyfrif e bost ysgol erbyn 3.30 y.p.

Er mwyn i chi gasglu eich canlyniadau ac i gadw pellter cymdeithasol diogel byddwn yn gweithredu’r mesurau diogelwch canlynol:

  • Dim ond myfyrwyr sydd yn casglu canlyniadau fydd yn cael mynd i mewn i’r Ganolfan Hamdden. 
  • Bydd system unffordd yn weithredol.
  • Myfyrwyr i fynd i mewn drwy brif ddrws y Ganolfan Hamdden.
  • Bydd hylif diheintio dwylo ar gael wrth y fynedfa, y man casglu ac wrth yr allanfa.
  • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi eithrio.

Edrychwn ymlaen am eich gweld.

Myfyrwyr Blwyddyn 10

Bydd eich graddau Dros Dro a Bennwyd gan y Ganolfan yn cael eu dosbarthu yn ystod eich gwers Saesneg brynhawn Dydd Mercher Mehefin 23ain.

Myfyrwyr Blwyddyn 12

Bydd eich graddau Dros Dro a Bennwyd gan y Ganolfan ar gael i chi gasglu o Gyntedd y Theatr rhwng 12.15y.p. a 12.45 y.p. Dydd Mercher Mehefin 23ain.


Year 11 and 13 Students

Your Provisional Centre Determined Grades will be available for you to pick up from Llanfyllin Leisure Centre, on Wednesday 23rd June 2021 between 9.15a.m. and 10.30a.m. Any results not collected will be emailed to your school email address by 3.30p.m.

For you to collect your results and to maintain safe social distancing we are implementing the following safety measures:

  • Only students collecting results will be able to enter the Leisure Centre.
  • A one way system will be in operation.
  • Students to enter via the main Leisure Centre Door.
  • Hand sanitiser will be available on entry, collection and exit.
  • Facemasks must be worn unless exempt.

We look forward to seeing you.

Year 10 Students

Your Provisional Centre Determined Grades will be given to you during your English lesson on Wednesday 23rd June.

Year  12 Students

Your Provisional Centre Determined Grades will be available to collect from the Theatre Foyer between 12.15 and 12.45 on Wednesday 23rd June.