Dydd Gwener byddwn yn dathlu ‘Diwrnod Shwmae Su’mae’.

Mae’r Criw Cymraeg wedi bod yn brysur yn paratoi a rhannu syniadau.

Dydd Gwener, gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo rhywbeth hefo cysylltiad Cymraeg (geiriau cymraeg, draig goch, gwisgo fel cymeriad neu rhywun enwog o Gymru – mae llawer o syniadau ar y we). Byddwn yn annog pawb i gychwyn pob sgwrs gyda ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’. Rhowch gynnig arni adref!


Next Friday we will be celebrating ‘Diwrnod Shwmae, Su’mae’.

The Criw Cymraeg (Welsh crew) have been busy preparing and sharing ideas.

Friday, we ask all pupils to come to school dressed in something that has a Welsh connection (welsh words, red dragon, dress as a Welsh character or a famous Welsh person – there are many ideas on the internet). We will be encouraging everyone to start their conversations with ‘Shwmae’ or ‘Su’mae’. Give it a go at home!