Edrychwn ymlaen at ddiwrnod Trosglwyddo y cyfnod cynradd yfory.

Bydd y disgyblion yn treulio diwnrod cyfan yn eu dosbarthiadau newydd o fis Medi. Dewch a’r disgyblion at ddrws eu dosbarth newydd (os yn berthnsaol) yn y bore a’u casglu o’r un man ar ddiwedd y dydd os gwelwch yn dda.

Gweler y llythyr isod os gwelwch yn dda.


We ‘re looking forward to the primary phase transition day tomorrow.

The pupils will spend the whole day in their new classes from September. Please bring the pupils to their new class (if applicable) in the morning and collect them from the same area at the end of the day.

Please see the letter below.