Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 6, anfonwch eich cyfeiriad ebost at vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk  er mwyn derbyn gwahoddiad i wasanaeth pontio blwyddyn 6. 


If your child is in year 6, please send your email address to vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk to receive an invitation to the pontio (leavers) assembly for year 6.